Banka Hesap Numaralarımız

+90 850 304 47 21

[email protected]

ÇALIŞMA SAATLERİ   09:00 - 18:00

Ürünlerimiz
Anasayfa Ürünlerimiz BELGELENDİRME

ISO 14001 Çevre Belgesi

Ürün Kategorisi  :   BELGELENDİRME

Stok Durumu  : 

Ürünün Eklenme Tarihi  :  15 Mart 2019

1,750
₺ 1,400

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir. İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

20 inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden problemlerden birisi haline gelen çevre sorunları ve kirliliği, sanayileşmenin sonucunda iyice hissedilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. İşte bu noktada insanlığın çevreye verdiği zararı azaltmak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda çevrenin korunmasına yönelik olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisine ISO 14000 serisi denilmektedir.

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı'dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir ve uygulamaların bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri:

    ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
    ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri - Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
    ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları - Genel Prensipler
    ISO 14031 Çevre Yönetimi - Çevre Performans Değerlendirilmesi - Kılavuz
    ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme - İlkeler ve Çerçeve


Sonuç olarak;

    ISO 14001 Standardı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır.
    ISO 14001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.
    ISO 14001, bir ürün standardı değildir, ne üretildiği ile değil nasıl üretildiği ile ilgilenir.
    Sektör ve ölçek gözetmeksizin her işletmeye uygulanabilen ve gönüllük esasına dayalı bir yönetim sistemidir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

    Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
    İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
    Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
    Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
    Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
    Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
    Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
    Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
    Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
    İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
    Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
    Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.


ISO 14001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlamıştır. Standardı, başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.
ISO 14001 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

    İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
    Vergi Levhası
    Oda Sicil Kaydı
    SGK Hizmet Listesi
    Kuruluş Gazetesi
    Adres veya Ünvan Değişikliği varsa son gazete
    Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi

İhaleler için iso 14001 çevre yönetim belgesi ile ilgili yönetmelik var mıdır?

04.09.2011 İhale Yönetmeliği Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi MADDE 42 – (1) Yeterlik kriteri olarak Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
"ISO 14001 belgesi almak istiyorum" firmamda neler hazırlamalıyım?

Firmanızda hazırlanması gereken dökümanlar;

    Zorunlu prosedürler
    Diğer bölümlere ait prosedürler
    Talimatlar
    Planlar
    Kalite listeleri
    YGG Toplantıları ve toplantılara ait dokümanlar
    Formlar olmak zorundadır.

Bizi Arayın +90 850 304 47 21

Bizi Arayın +90 850 304 47 21

Mahabad Bul. Mezopotamya Mah. 327 Sk. Serin Yapı Sit. No:8 / C Kayapınar/Diyarbakır
+90 850 304 47 21
+90

E-KATALOG

Ürünlerimiz ve diğer bilgilendirmelerimiz için E-Kataloğu inceleyiniz

KOBİCİM HİBE Destekleri Danışmanlık Hizmeti

KOBİCİM Hibe, Teşvik, Kredi, Geri Ödemesiz, Destek, Hibe ve Teşvik Danışmanlığı | 2019 Tüm Hakları Saklıdır.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ